+86(551)65313768

sales@hfyzat.com

KLW系列快速连接器

产品介绍:

KLW系列快速连接器,用于对直管,软管和外螺纹部件的压力和气密性测试。它利用弹性密封的原理,可密封圆形或粗糙的表面,也可以适用于较大公差范围的测试件。气动驱动可应用于自动化测试。

KLW系列快速连接器不会对测试件产生轴向力或侧向力。特殊的双位快速连接器可按需提供,用来密封两个距离很近的端口(见附图1,特殊类型);以及专门密封橡胶及其他材质软管的特殊快速连接器(见附图2)

相关产品:
技术参数:

KLW系列快速连接器技术参数


工作压力:入口B:从真空至最高35bar,其他压力范围可按需提供。当应用在受压环境下时,KLW系列快速连接器必须被一个固定装置所固定,仅对于真空应用环境下,不需要固定装置,对工作压力在10bar以上的情况来说,推荐用聚氨酯(urethane)密封件,控制压力必须相应地增加,比如说使用一个控制压力的调压器。


操作压力:入口P:4至12bar 洁净压缩空气,带控制压力的调压器,液压达42bar。


设计:壳体,活塞和垫圈为铝质合金。


密封件:主密封件和O形圈采用丁腈橡胶(NBR)材质。

可选用聚氨酯(Urethane)密封件用于磨损较大的应用环境。


泄露率:

10-3mbar×l/s (10-4Pa×m3/s)

*此为标准品最低泄漏率,我们可以按需求提供更低泄漏率的装置,这取决于客户提供的详细规格(测试方法,测试温度和测试压力)以及客户所提供样品的品质(即密封面表面处理情况,粗糙度和尺寸允许公差)。


使用步骤:

1、用固定夹具将快速连接器固定好;将测试件插入快速连接器,施加控制气源,快速连接器密封连接完成,施加测试压力。

2、断开连接时,先释放测试压,后释放控制压。将快速连接器移开。规格尺寸(mm):


外形尺寸 测试口B 驱动口P 安装口G D1 D2 D3 L1 L2
001* G1/8″ M5 M3 21.3 --- 16 43.7 ---
1 G1/8″ M5 M5 37.8 32.5 27.9 52.1 9.5
1 G1/4″ G1/8″ M6 56.4 46.9 41.1 69.1 9.6
2 G1/2″ G1/8″ M6 79 68.8 63.5 88.9 14.5
3 G1″ G1/8″ M6 107.4 91 82.5 113.8 29.5
4 G1 1/2″ G1/8″ M6 139.2 122 108 116.8 27.7
5 G2″ G1/8″ M10 177.3 161.8 139.7 116.8 35.3
6 G2 1/2″ G1/8″ M10 190 174.5 155.4 126.2 35.3
规格尺寸以mm来表示

“*”代表外形尺寸001,‘P’是位于快速连接器直径上方,而不是在它的表面上。


性能特点:
外形尺寸 密封范围A Lmin*mm KLW 堵头零件号 更换密封件
(mm) 零件号 包括:封堵快速连接器和 零件号
包括:测试快速连接器和 密封套件 密封件号 密封更换件
密封套件
1 0.80-1.30 4 KLW001-0050 KLW001-0050 P 1 KLW001-0050NBR
1 1.30-1.80 4 KLW001-001 KLW001-001 P 1 KLW001-001NBR
1 1.80-2.30 4 KLW001-002 KLW001-002 P 1 KLW001-002NBR
1 2.30-2.80 4 KLW001-003 KLW001-003 P 1 KLW001-003NBR
1 2.80-3.30 4 KLW001-004 KLW001-004 P 1 KLW001-004NBR
1 2.50-3.50 14.7 KLW01-01 KLW01-01 P 1 KLW01-01NBR
1 3.50-4.50 14.7 KLW01-02 KLW01-02 P 1 KLW01-02NBR
1 4.50-5.50 14.7 KLW01-03 KLW01-03 P 1 KLW01-03NBR
1 5.50-6.50 14.7 KLW01-04 KLW01-04 P 1 KLW01-04NBR
1 6.50-7.50 14.7 KLW01-05 KLW01-05 P 1 KLW01-05NBR
1 7.50-8.50 14.7 KLW01-06 KLW01-06 P 1 KLW01-06NBR
1 8.50-9.50 14.7 KLW01-07 KLW01-07 P 1 KLW01-07NBR
1 9.50-10.50 14.7 KLW01-08 KLW01-08 P 1 KLW01-08NBR
1 10.50-11.50 14.7 KLW01-09 KLW01-09 P 1 KLW01-09NBR
1 11.0-12.0 15.5 KLW1-11 KLW1-11 P 1 KLW1-11NBR
1 12.0-13.0 15.5 KLW1-12 KLW1-12 P 1 KLW1-12NBR
1 13.0-14.0 15.5 KLW1-13 KLW1-13 P 1 KLW1-13 NBR
1 14.0-15.0 15.5 KLW1-14 KLW1-14 P 1 KLW1-14 NBR
1 15.0-16.0 15.5 KLW1-15 KLW1-15 P 1 KLW1-15 NBR
1 16.0-17.0 15.5 KLW1-16 KLW1-16 P 1 KLW1-16 NBR
1 17.0-18.0 15.5 KLW1-17 KLW1-17 P 1 KLW1-17 NBR
1 18.0-19.0 15.5 KLW1-18 KLW1-18 P 1 KLW1-18 NBR
1 19.0-20.0 15.5 KLW1-19 KLW1-19 P 1 KLW1-19 NBR
2 20.0-21.5 26.9 KLW2-21 KLW2-21 P 2 KLW2-21 NBR
2 21.5-23.0 26.9 KLW2-22 KLW2-22 P 2 KLW2-22 NBR
2 23.0-24.5 26.9 KLW2-23 KLW2-23 P 2 KLW2-23 NBR
2 24.5-26.0 26.9 KLW2-24 KLW2-24 P 2 KLW2-24 NBR
2 26.0-27.5 26.9 KLW2-25 KLW2-25 P 2 KLW2-25 NBR
2 27.5-29.0 26.9 KLW2-26 KLW2-26 P 2 KLW2-26 NBR
2 30.5-32.0 26.9 KLW2-27 KLW2-27 P 2 KLW2-27 NBR
2 33.5-35.0 26.9 KLW2-28 KLW2-28 P 2 KLW2-28 NBR
2 35.5-37.0 26.9 KLW2-29 KLW2-29 P 2 KLW2-29 NBR
3 38.0-40.0 41.7 KLW3-31 KLW3-31 P 3 KLW3-31 NBR
3 40.0-42.0 41.7 KLW3-32 KLW3-32 P 3 KLW3-32 NBR
3 42.0-44.0 41.7 KLW3-33 KLW3-33 P 3 KLW3-33 NBR
3 44.0-46.0 41.7 KLW3-34 KLW3-34 P 3 KLW3-34 NBR
3 46.0-48.0 41.7 KLW3-35 KLW3-35 P 3 KLW3-35 NBR
3 48.0-50.0 41.7 KLW3-36 KLW3-36 P 3 KLW3-36 NBR
4 50.0-52.0 41.7 KLW4-41 KLW4-41 P 3 KLW4-41 NBR
4 52.0-54.0 41.7 KLW4-42 KLW4-42 P 3 KLW4-42 NBR
4 54.0-56.0 41.7 KLW4-43 KLW4-43 P 3 KLW4-43 NBR
4 56.0-58.0 41.7 KLW4-44 KLW4-44 P 3 KLW4-44 NBR
4 58.0-60.0 41.7 KLW4-45 KLW4-45 P 3 KLW4-45 NBR
4 60.0-62.0 41.7 KLW4-46 KLW4-46 P 3 KLW4-46 NBR
4 62.0-64.0 41.7 KLW4-47 KLW4-47 P 3 KLW4-47 NBR
4 64.0-66.0 41.7 KLW4-48 KLW4-48 P 3 KLW4-48 NBR
5 66.0-68.0 41.7 KLW4-49 KLW4-49 P 3 KLW4-49 NBR
5 68.0-70.0 41.7 KLW5-51 KLW5-51 P 3 KLW5-51 NBR
5 70.0-72.0 41.7 KLW5-52 KLW5-52 P 3 KLW5-52 NBR
5 72.0-74.0 41.7 KLW5-53 KLW5-53 P 3 KLW5-53 NBR
5 74.0-76.0 41.7 KLW5-54 KLW5-54 P 3 KLW5-54 NBR
5 76.0-78.0 41.7 KLW5-55 KLW5-55 P 3 KLW5-55 NBR

KLW系列快速连接器的特殊型式

如标准型不能满足您的使用要求,我们将为您提供专属解决方案,欢迎咨询。

资料下载:
+86(551)65313768
0551-65313768
微信二维码

皖公网安备 34012302000972号